Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

arrima
18:33
arrima
18:32
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 viaCeseline Ceseline
arrima
18:31
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastarryeyed starryeyed
arrima
18:30
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee via4777727772 4777727772
arrima
18:29
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa via4777727772 4777727772
18:29
arrima
18:28
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
arrima
18:28
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772
arrima
18:27
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
18:22
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
arrima
18:21
1442 b7ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

June 21 2018

arrima
05:59
3478 8fff
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaDurdenTyler DurdenTyler
arrima
05:58
1632 815d
Reposted frompurrn purrn via4777727772 4777727772
arrima
05:58
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
arrima
05:57
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
arrima
05:57
arrima
05:55
8574 0824
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
arrima
05:54
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
arrima
05:53
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
arrima
05:53
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl