Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

arrima
15:39
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
arrima
15:39
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
arrima
15:39
arrima
15:38
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
arrima
15:37
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
arrima
15:37
arrima
15:36
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
arrima
15:35
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie via21gramow 21gramow
arrima
15:35
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions via21gramow 21gramow
arrima
15:34
arrima
15:39
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
arrima
15:39
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
arrima
15:39
arrima
15:38
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
arrima
15:37
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
arrima
15:37
arrima
15:36
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
arrima
15:35
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie via21gramow 21gramow
arrima
15:35
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions via21gramow 21gramow
arrima
15:35
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie via21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl