Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

arrima
19:56
7303 b91a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLazhward Lazhward
19:56
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink viaLazhward Lazhward
arrima
19:55
8480 2e73 500
Reposted fromPoranny Poranny viamaking-love making-love
19:54
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore via21gramow 21gramow
arrima
19:54
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
arrima
19:54
6590 3b72
Reposted fromursa-major ursa-major viaCaccipergolo Caccipergolo
19:53
8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love viastarryeyed starryeyed
arrima
19:53
6009 6552 500
arrima
19:53
arrima
19:53
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viastarryeyed starryeyed

August 21 2017

arrima
15:39
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
arrima
15:39
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
arrima
15:39
arrima
15:38
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
arrima
15:37
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
arrima
15:37
arrima
15:36
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
arrima
15:35
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie via21gramow 21gramow
arrima
15:35
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions via21gramow 21gramow
arrima
15:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl