Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

arrima
21:10
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamadinsane madinsane
arrima
21:09

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viamadinsane madinsane
21:06
4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadinsane madinsane
arrima
21:06
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamadinsane madinsane
arrima
21:02
3077 9f8c 500
Reposted fromsarazation sarazation

July 24 2017

arrima
12:21
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viastarryeyed starryeyed
arrima
12:21
8025 345a 500
arrima
12:20
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viairmelin irmelin
arrima
12:19
9695 9036 500
12:18
7962 df34 500
Reposted fromdivi divi viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
12:17


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
arrima
12:16
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viairmelin irmelin
arrima
12:15
arrima
12:12
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viastarryeyed starryeyed
12:12
1668 0c3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastarryeyed starryeyed
arrima
12:11
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viastarryeyed starryeyed
arrima
12:10
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
arrima
12:06
Reposted fromFlau Flau viaTangizz Tangizz
arrima
12:05
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viathebelljar thebelljar
arrima
12:05
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl