Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

04:53
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

June 03 2015

arrima
20:09
1345 1543
Reposted fromking13 king13 viairmelin irmelin
20:09
5775 73a1
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viairmelin irmelin
19:50
7247 bcff 500

clepse:

One of me favourite books, a Gray’s Anatomy for mythological creatures.

The Resurrectionist // Eb Hudspeth

19:48
7334 df44 500
Reposted fromkimik kimik viaCaccipergolo Caccipergolo
arrima
19:48
7937 6f7b
Reposted fromniefajna niefajna viaCaccipergolo Caccipergolo
19:48
0959 50b3
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadespond despond
arrima
19:47
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadespond despond
arrima
19:44
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairmelin irmelin
arrima
19:43
Jeśli dwie osoby mają chociaż minimalną ochotę się kontaktować, każda ma zdolność i chęć odbierania przekazu drugiej, a kontakt trwa przez pewien czas to można przypuszczać, że związek ten jest autentyczny i ważny.
— z notatek na osobowość
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viairmelin irmelin

May 16 2015

arrima
06:26
6665 0852
Reposted fromthirdapril thirdapril viaCaccipergolo Caccipergolo
arrima
06:20
arrima
06:18
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakacrew kacrew
arrima
06:11
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaseverine severine

May 08 2015

arrima
13:36
5445 b267
Reposted fromtake-care take-care viafotoplastikon fotoplastikon

April 26 2015

arrima
19:03
0624 0bd4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
arrima
18:57
arrima
18:56
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed
arrima
18:55
0989 14a4 500
Kultura przede wszystkim!
Reposted fromissul issul viatomorrownevercomes tomorrownevercomes
arrima
18:51
Potrzebujesz kogoś, kto Cię ujarzmi, jednocześnie dając Ci złudzenie, że jesteś absolutnie wolny...
Reposted fromscorpix scorpix viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl