Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

arrima
20:55
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
arrima
20:55

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viasoSad soSad
arrima
20:54
9204 9861
Reposted fromrol rol viasoSad soSad
arrima
20:51
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viairmelin irmelin
arrima
20:49

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viairmelin irmelin
arrima
20:45
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin

February 16 2017

arrima
12:47
2269 5718
Reposted fromfoina foina viastarryeyed starryeyed
arrima
10:51
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viastarryeyed starryeyed
arrima
10:48
0024 cac5
Reposted fromdomipaek domipaek viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
10:45
8175 7805
always too sober
10:44
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viairmelin irmelin
10:41
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
arrima
10:40
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin
arrima
10:40
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
arrima
10:39
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
arrima
10:38
5250 431b
arrima
10:38

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viairmelin irmelin
arrima
10:38

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viairmelin irmelin
arrima
10:38
3975 e96c
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
arrima
10:37
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl