Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

arrima
15:39
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
arrima
15:39
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
arrima
15:39
arrima
15:38
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
arrima
15:37
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
arrima
15:37
arrima
15:36
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed
arrima
15:35
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie via21gramow 21gramow
arrima
15:35
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions via21gramow 21gramow
arrima
15:34

July 27 2017

arrima
21:10
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamadinsane madinsane
arrima
21:09

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viamadinsane madinsane
21:06
4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadinsane madinsane
arrima
21:06
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamadinsane madinsane
arrima
21:02
3077 9f8c 500
Reposted fromsarazation sarazation

July 24 2017

arrima
12:21
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viastarryeyed starryeyed
arrima
12:21
8025 345a 500
arrima
12:20
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viairmelin irmelin
arrima
12:19
9695 9036 500
12:18
7962 df34 500
Reposted fromdivi divi viafotoplastikon fotoplastikon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl