Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

arrima
15:25
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaanybodyshit anybodyshit
arrima
15:24

April 24 2017

arrima
16:45
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
arrima
16:44
Reposted fromfourstrings fourstrings viasarazation sarazation
arrima
16:42
0269 34e7
Reposted fromsarazation sarazation
arrima
16:41
0688 b0f6
Reposted fromsarazation sarazation
arrima
16:41
1423 bc54
Reposted fromsarazation sarazation
arrima
16:39
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viastarryeyed starryeyed
arrima
16:39
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed
arrima
16:38
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
arrima
16:37
2101 d740
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viairmelin irmelin
arrima
16:37
arrima
16:37
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute viairmelin irmelin

April 23 2017

15:46
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaCeseline Ceseline
arrima
15:45
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaCeseline Ceseline
arrima
15:42
Reposted frombluuu bluuu viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
15:42
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialouve louve
arrima
15:41
1799 11e0
Dita ♥
Reposted fromnataliablus nataliablus viamaking-love making-love
15:40
6991 07e1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaKladderadatsch Kladderadatsch

April 20 2017

arrima
19:39
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl